by -
Search
Close this search box.

Duszpasterstwo Białorusinów w Warszawie

Msze Święte w języku białoruskim odbywały się w Warszawie przez ponad 15 lat, nie miały jednak stałego charakteru. W sierpniu 2020 r., kiedy w całej Polsce modlili się za Białoruś, kilku wiernych podjęło inicjatywę organizowania regularnych Mszy świętych w języku białoruskim. Rozpoczęły się poszukiwania miejsca i księdza. I już od października 2020 roku raz w miesiącu – z przerwą na wakacje – Białorusini wraz z ks. Eugeniuszem Wintowym zbierali się w kościele św. Aleksandra na Eucharystię. W ciągu roku odbywały się katechezy i różaniec online, dni skupienia i pielgrzymki.

We wrześniu 2021 r. na duszpasterza mianowano ks. Wiaczesława Baroka. I już od listopada Msze Święte odprawiane są w każdą niedzielę i uroczystości dwa razy dziennie.

Z biegiem czasu duszpasterstwo się rozwinęło: oprócz niedziel odprawiane są dwie Msze św. w tygodniu, są katechezy dla młodzieży i koło biblijne, przez pewien okres była katecheza dla dzieci, istnieje chór parafialny, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu organizowane są trzydniowe rekolekcje i dni skupienia, odbywają się pielgrzymki i wyjazdowe rekolekcje, księża odwiedzają domy z wizytą duszpasterską, wzrasta liczba chrztów i małżeństw wśród wiernych.

W 2023 roku dla wspólnoty została poświęcona ikona Matki Bożej Budsławskiej.

A od stycznia 2024 roku niedzielne Msze Święte w języku białoruskim zaczęły obdywać się także przy parafii św. Faustyny, z czego się cieszą mieszkańcy Warszswy z drugiego brzegu Wisły.

 

Msze Święte

Niedziele i Uroczystości 11:30 і 18:00
Poniedziałek i czwartek 18:00

Kościół św. Aleksandra, plac Trzech Krzyży

Dolny kościół, wejście z ulicy schodami w dół

Nasz duszpasterz

  • Ksiądz Wiaczesław Barok +48 571 475 522

Stałe spotkania

  • Poniedziałek 18:30 - katecheza dla młodzieży (w trakcie roku akademickiego)

  • Czwartek 18:30 - koło biblijne 

  • Niedziela 12:30 - próby chóru

  • Każda 4 niedziela miesiąca - 17:30 różaniec і 18:00 Msza za Ojczyznę

photo_2024-05-04_11-51-31

Msze Święte

Niedziela i Uroczystości 9:30

Kościół św. Faustyny, Żuromińska 2

Razem z polską parafią

Nasz duszpasterz

  • Ksiądz Eugeniusz Wintow
+48 794 608 310

Душпастырства беларусаў Польшчы

— гэта беларускія каталікі, якія сустрэліся за мяжой

і вырашылі разам маліцца за Бацькаўшчыну на роднай мове.

© 2024 Душпастырства Беларусаў Польшчы